مقایسه ی شبیه ساز با واقعیت

16:1

سلام... لینک زیر حاوی فیلمی است که صفحه ی نمایش را به دونیم تقسیم میکند٬ در طرفی شبیه ساز پرواز ماکروسافت و طرف دیگر واقعیت...

هر دو طرف شبیه سازی یک محل بوده و تشابه زیادی دارند... برای ورود کلیک کنید:

نمایش فیلم

نوشته شده توسط فرمانده علیرضا در تاریخ یکشنبه یکم دی 1387 |